Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2003
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

“Γνωστική ψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη”


Παρουσίαση τού βιβλίου τού Ε. Κολιάδη.
Ομιλητές οι κ.: Ιωάννης Παρασκευόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστασία Κωσταρίδου-Ευκλείδη, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ