Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 30 Μαρτίου 1998
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

“Γλυπτική 1965-1998”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού γλύπτη-καθηγητή Πολυτεχνείου, Γιώργου Καλακαλά με τίτλο: “Γλυπτική 1965-1998”. Θα μιλήσουν οι κ.κ. Νικ. Θ. Χολεύας – καθηγητής Πολυτεχνείου, Γεώργιος Τσαπόγας – δημοσιογράφος, Σταμάτης Χονδρογιάννης -σκηνοθέτης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΑΛΟΣ