Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 21 Μαρτίου 2017
Ώρα 20.00
Κεντρικός διάδρομος

«Για την τιμή των όπλων»

Παγκόσμια ημέρα ποίησης
Ποιητές διαβάζουν ποιήματα, δικά τους ή άλλων, για το ποίημα, την ποίηση, τους ποιητές, με το βλέμμα στραμμένο στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το συλλογικό γίγνεσθαι.

Κύκλος Ποιητών – Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία