Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016
Ώρα 10.00
Αίθουσα Λόγου

«Για την Αγάπη» 7ο Συνέδριο

Β΄ συνεδρία (πρόεδρος: Χρήστος Καρακόλης)
Θάνος Σαμαρτζής, αναπληρωτής διευθυντής των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης
Γιώργος Ζωγραφίδης, αναπλ. καθηγητής φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
Θόδωρος Παπαγγελής, καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ – ακαδημαϊκός

 

Γ΄συνεδρία (πρόεδρος: Γιώργος Ζωγραφίδης)
π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, σύμβουλος καθηγητής στο ΕΑΠ
Γιάννης Δημητρακόπουλος, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας και θεολογίας Παν/μίου Πατρών
Γιώργος Βλαντής, διευθυντής του Συμβουλίου των Εκκλησιών της Βαυαρίας

Δ΄συνεδρία (πρόεδρος: Γιάννης Παπαθεοδώρου)
Βασιλική Τσακίρη, διδάσκουσα στο ΕΑΠ
Αντώνιος Καλατζής, μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Martin Buber Society of Fellows in the Humanities and Social Sciences, Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ
Αντώνης Χατζημωυσής, αναπλ. καθηγητής φιλοσοφίας ΕΚΠΑ

 

Ε΄ συνεδρία (πρόεδρος: Γιώργος Βλαντής)
Ελισάβετ Κοτζιά, κριτικός λογοτεχνίας
Γιάννης Παπαθεοδώρου, αναπλ. καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων

 

ΣΤ΄συνεδρία
Σταύρος Ζουμπουλάκης, πρόεδρος του ΔΣ του Άρτου Ζωής
Αγάπη και Δημοκρατία

ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ