Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Για μια διοίκηση που αποδίδει και επικοινωνεί με τον πολίτη”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Καθηγητή Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης και Εμπειρογνώμονα των Ηνωμένων Εθνών κ. Δημήτρη Αργυριάδη με τίτλο: “Για μια διοίκηση που αποδίδει και επικοινωνεί με τον πολίτη”. Το βιβλίο παρουσιάζουν ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Σταύρος Μπένος,
ο καθηγητής τού Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου κ. Αργύρης Φατούρος, ο καθηγητής τής Διοικητικής Επιστήμης
κ. Αντώνης Μακρυδημήτρης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ