Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 1997
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

” ΓΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ”

Παρουσίαση τού ιστορικού έργου τού Δημήτρη
Ψαθά ” ΓΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ”, ένα χρονικό τής Μικρασιατικής καταστροφής με πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Το βιβλίο θα προλογίσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Αποσπάσματα τού έργου θα απαγγείλουν οι ηθοποιοί Κώστας Αποστολίδης, Ρίκα Διαλυνά, Θάνος Καληώρας και Μαίρη Βιδάλη. Στην Αίθουσα Τέχνης θα παρουσιαστεί μία πλήρης έκθεση φωτογραφίας από τη ζωή του συγγραφέα καθώς και μία έκθεση των βιβλίων του.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ Δ. ΨΑΘΑ