Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2002
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Γη τής Μακεδονίας” και “Θάλασσα”


Παρουσίαση α) τής ανανεωμένης έκδοσης τού φωτογραφικού οδοιπορικού “Γη τής Μακεδονίας” με κείμενα τού Πάνου Θεοδωρίδη και φωτογραφίες τού Δημήτρη Ταλιάνη και β) τού φωτογραφικού λευκώματος “Θάλασσα” με κείμενο τού Λευτέρη Παπαδόπουλου και φωτογραφίες τού Δημήτρη Ταλιάνη.
Ομιλητές οι κ.: Λευτέρης Παπαδόπουλος, Πάνος Θεοδωρίδης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟ