Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 3 Απριλίου 2003
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Γερνώντας μαζί με την τρίτη Ελληνική Δημοκρατία”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Χρυσάφη Ιορδάνογλου.
Ομιλητές οι κ: Γιάννης Βούλγαρης, Πολιτικός Επιστήμονας, Παντελής Καψής, Διευθυντής εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Ευρωβουλευτής τού Συνασπισμού και ο συγγραφέας Χρυσάφης Ιορδάνογλου, οικονομολόγος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ