Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 18 Ιουνίου 2007
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Γεωλογικές Προσεγγίσεις στην Εξαήμερο τού Μεγάλου Βασιλείου»

Παρουσίαση βιβλίου τού Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκη, καθηγητή τού τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και τ. Αντιπρύτανη τού Παν/μίου Αθηνών.
Ομιλητές οι κ.: Καθηγητής Λουκάς Χριστοφόρου, μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Πρόεδρος τού Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, τ. Πρύτανης τού Παν/μίου Αθηνών, Καθηγητής Νικόλαος Τζιράκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας τής Θεολογικής Σχολής τού Παν/μίου Αθηνών.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ