Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2000
Ώρα 20.30
Αίθουσα Λόγου

“Γενικές αρχές τής ιδιωτικής ασφαλίσεως”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Μιχάλη Πριναράκη με τίτλο: “Γενικές αρχές τής ιδιωτικής ασφαλίσεως”. Θα μιλήσουν: o καθηγητής κ. Μάριος Ραφαήλ -Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένος Σπουδών τού Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών,
ο κ. Μιχάλης Παπαδάκης – καθηγητής τού Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης τού Πανεπιστημίου Πειραιά, ο κ. Πέτρος Κιόχος – Αναπληρωτής Καθηγητής τού Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης τού Πανεπιστημίου Πειραιά, ο κ. Γεώργιος Καπουράνης – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος τού Ομίλου Επιχειρήσεων Metrolife Eμπορική.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ FINANCIAL FORUM