Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2007
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα»

Παρουσίαση βιβλίου των: Θεόδωρου Βαρζάκα και Ιωάννη Αρβανιτογιάννη.
Ομιλητές οι κ.: Νικόλαος Κατσαρός, πρ. πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, Φίλιππος Ισραηλίδης, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΒΡΥΟ