Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Γέφυρες μεταξύ Νεωτερικής και Μετανεωτερικής κοινωνικής θεωρίας»

Παρουσίαση Βιβλίου του Νίκου Μουζέλη
Ομιλητές:  Νίκος Δεμερτζής, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Κώστας Δουζινάς, καθηγητής University of London,
Γιάννης Σταυρακάκης, αν. καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Συντονίζει ο δημοσιογράφος Περικλής Βασιλόπουλος .

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ