Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2006
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

Γ΄Εκδήλωση στο πλαίσιο τής έκθεσης βιβλίου και κύκλου ομιλιών ιατροκοινωνικού περιεχομένου με τίτλο: «Προληπτική Ιατρική. Μια κοινωνική προσφορά τής Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Προεδρείο: Κωνσταντίνος Στεφανής, ακαδημαϊκός, Δημήτριος Βασιλόπουλος, καθηγητής.
Θέματα: «Ψυχική υγεία» με ομιλητή τον καθηγητή Κωνσταντίνο Σολδάτο, «Αυτοάνοσα νοσήματα» με ομιλητή τον καθηγητή Χαράλαμπο Μουτσόπουλο, «Παθήσεις τού προστάτη» με ομιλητή τον καθηγητή Γεώργιο Μπαρμπαλιά. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ