Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011
Ώρα 11.30
Αίθουσα Λόγου

«Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα»

Παρουσίαση βιβλίου
Ομιλητές: Πελοπίδας Καλλίρης, Πρόεδρος Ο.Ε.Ε,
Επαμεινώνδας Πανάς, Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Οικονομικό Επιμελητήριο – Οικονομικό Πανεπιστήμιo Τμήμα Στατιστικής