Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 17 Ιουνίου 1998
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Ετήσια Έκθεση 1998”

Συνέντεξη Τύπου με θέμα: “Ετήσια Έκθεση 1998”. Τη Συνέντευξη Τύπου θα δώσουν οι κ.κ: Κωστής Παπαϊωάννου – Πρόεδρος τού Ελληνικού Τμήματος τής Διεθνούς Αμνηστίας και Αλεξάνδρα Παύλου – Γενική Γραμματέας τού Ελληνικού Τμήματος τής
Διεθνούς Αμνηστίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ