Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2006
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Εθνοπατέρων χαιρετισμοί. Πολιτική και πολιτικοί 1974-2005»


Παρουσίαση βιβλίου τού Γιάννη Σαρρά.
Ομιλητές οι κ.:
Στέφανος Ντόβας, διευθυντής εφημερίδας «Ήπειρος»
και ο συγγραφέας. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Ανδρέας Ρίζος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ