Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2005
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Εθνικό Τυπογραφείο. Εφημερίς τής Κυβερνήσεως»

Παρουσίαση βιβλίου τού Ευάγγελου Βουτσινάκη.
Ομιλητές οι κ.: καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος, Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθηγητής Γιώργος Παπαδημητρίου, καθηγητής -βουλευτής Ανδρέας Λοβέρδος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ