Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2005
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Εθνικό Τυπογραφείο. Εφημερίς τής Κυβερνήσεως»

Παρουσίαση βιβλίου τού Ευάγγελου Βουτσινάκη.
Ομιλητές οι κ.: καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος, Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθηγητής Γιώργιος Παπαδημητρίου, καθηγητής – βουλευτής Ανδρέας Λοβέρδος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ