Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2001
Ώρα 18.30
Αίθουσα Λόγου

“Ερρίκος Ντυνάν, Ιδρυτής τού Ε.Ε.Σ.”


Παρουσίαση τού βιβλίου τής κ. Ντίνας Βλάχου.
Ομιλήτριες οι κ.: Όλγα Μοναχού, διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων τού Ε.Ε.Σ. και Αναστασία Τσιακάλου, αντιπρόεδρος τής Λέσχης και κοινωνική λειτουργός.

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ