Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 29 Μαρτίου 2005
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Ερμηνεία κατ’ άρθρο τής συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (άρθρα 189-314)»

Παρουσίαση βιβλίου των κ: Δημήτρη Γκουλούση, Γιώργου Κρεμλή, Αντώνη Παπαγιαννίδη, Σπύρου Παππά, Νίκου Φραγκάκη, Νάσου Χριστογιαννόπουλου.
Ομιλητές οι κ.: Ε. Ρούκουνας, Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών,Α. Γιαννίτσης, τ. Αναπλ. Υπουργός Εξωτερικών, Θ. Πάγκαλος, τ. Υπουργός Εξωτερικών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ