Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 1 Ιουνίου 1998
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Εργασιακές Σχέσεις: Εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον διεθνή Χώρο”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Γιώργου Π. Σπυρόπουλου με τίτλο: “Εργασιακές Σχέσεις: Εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον διεθνή Χώρο”. Για το βιβλίο θα μιλήσουν με αλφαβητική
σειρά οι κ.κ:Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος -τ. Πρόεδρος τού Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος-Οικονομολόγος, Χρήστος Πρωτόπαππας-Υφυπουργός Εργασίας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ