Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 1999
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Έποικοι Κρητικοί στ’ Απεράθου τής Νάξου”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Γεωργίου Ζευγώλη με τίτλο:
“Έποικοι Κρητικοί στ’ Απεράθου τής Νάξου”. Θα μιλήσουν ο κ. Ιωάννης Προμπονάς – επίκουρος καθηγητής φιλοσοφικής σχολής Παν/μίου Αθηνών, και η κ. Ελευθερία Γιακουμάκη – γλωσσολόγος – ερευνήτρια στο Ιστορικό λεξικό τής Ακαδημίας Αθηνών.

ΑΠΕΡΑΘΙΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΞΟΥ