Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 5 Απριλίου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Επιστήμη και Κοινωνία”

Παρουσίαση τού νέου περιοδικού “Επιστήμη και Κοινωνία” των εκδόσεων Αντ. Ν. Σάκκουλα. Θα μιλήσουν ο κ. Πάρης Γέμτος – καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, ο κ. Νίκος Μουζέλης – καθηγητής του London School of Economics, ο κ. Χρήστος Ροζάκης – καθηγητής και Αντιπρόεδρος τού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τού Ανθρώπου,ο κ. Ηλίας Κατσούλης – καθηγητής Παντείου Παν/μίου, ο κ. Δημήτρης Δημητράκος – καθηγητής Παν/μίου Αθηνών και ο κ. Γρηγόρης Μολύβας- επιστημονικός συνεργάτης Παν/μίου Κρήτης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ