Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 1999
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Επίλογος ’99”

Παρουσίαση τής Ετήσιας Πολιτιστικής Έκδοσης “Επίλογος ’99” που καταγράφει και ανασκοπεί τα δρώμενα τής χρονιάς που πέρασε σε όλους τους τομείς τού πολιτισμού. Θα μιλήσει ο κ.Κώστας Γεωργουσόπουλος – φιλόλογος – κριτικός θεάτρου & σύμβουλος της έκδοσης Επιλόγου, ο κ.Νίκος Γαλαίος – εκδότης και ο κ. Τάκης
Βλαστός – υπεύθυνος τής έκδοσης. Την εκδήλωση θα τιμήσουν γνωστοί γελοιογράφοι.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΛΑΙΟΣ