Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2003
Ώρα 20.30
Αίθριο

Επετειακή εκδήλωση για την Κύπρο


Προσφωνεί ο Προϊστάμενος τής Γραμματείας τού Παν/μίου Αθηνών, αναπλ. καθηγητής κ. Παναγιώτης Κοντός.
Χαιρετισμό απευθύνει η Μορφωτική Ακόλουθος τής Κυπριακής Πρεσβείας-Διευθύντρια στο Σπίτι τής Κύπρου κ. Νάσα Παταπίου. Πρόγραμμα: Μέρος Α΄ Κώστας Μόντης. “Τρίτο Γράμμα στη Μητέρα” από τον Θεατρικό Όμιλο τού Παν/μίου Κύπρου. Απαγγέλονται αποσπάσματα από τα ποίηματα: Δημήτρη Λιπέρτη “Βούττημαν Ήλιου”, Βασίλη Μιχαηλίδη “Χιώτισσα”, Κυριάκου Χαραλαμπίδη “Το Μίζαρον”.Μέρος Β΄. Παραδοσιακοί Χοροί και Τραγούδια τής Κύπρου, από τον Χορευτικό Όμιλο τού Παν/μίου Κύπρου.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ-ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ-ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ