Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Επενδύσεις και ανάπτυξη για την επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας»

Στρογγυλή Τράπεζα.
Ομιλητές:
Αλέξανδρος Σαρρής,  Ομότιμος Καθηγητής, Ταμίας του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νίκος Βέττας, καθηγητής Πανεπιστημίου,
Λούκα Κατσέλη, Καθηγήτρια,  πρώην Υπουργός, πρώην Πρόεδρο Δ.Σ. Εθνικής Τράπεζας
Συντονίζει ο καθηγητής Αλέξανδρος Σαρρής

Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών τού Πανεπιστημίου Αθηνών