Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2000
Ώρα 20.30
Αίθριο

Εορτή λήξεως των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τής Στοάς τού Βιβλίου

Τα παιδιά του Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού θα παρουσιάσουν σε δραματοποιημένη αφήγηση το παραμύθι τού Χ.Κ. Άντερσεν “Το Αηδόνι”.
Θα τιμηθούν οι συγγραφείς που έλαβαν μέρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα τού σχολικού έτους 1999-2000.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ