Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 28 Απριλίου 2009
Ώρα 14.00
Αίθουσα Λόγου

Εορτασμός τής Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ομιλητές οι κ.: Θανάσης Βαλτινός, συγγραφέας, ακαδημαϊκός, Νίκος Μαμαγκάκης, συνθέτης.
Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό για όλα τα φλέγοντα ζητήματα τού τομέα τής πνευματικής ιδιοκτησίας. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας.
Τον συντονισμό τής συζήτησης θα έχει η διευθύντρια τού Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δρ. Ειρήνη Σταματούδη.
Καθ’ όλη τη διάρκεια τής εκδήλωσης θα υπάρχει έκθεση με τις δραστηριότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας που συμμετέχουν στην εκδήλωση.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ