Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Ενέργεια και ορυκτός πλούτος. Εθνικοί πυλώνες ανάπτυξης»

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Γιάννη Μανιάτη.
Ομιλητές: Γρηγόρης Τσάλτας, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου,
Σοφία Σταματάκη, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ