Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2001
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Ένας ξεχασμένος αιώνας”


Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Γεράσιμου Θεοδόση.
Ομιλητές οι κ.: Θανάσης Μαρασιώτης, Διευθυντής Εφημερίδας
“Η Ροδιακή”, Χάρης Ξανθουδάκης, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Δημήτρης Ρέππας, Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τηλέμαχος Χυτήρης, Υφυπουργός Τύπου & ΜΜΕ.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ