Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 1997
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Ένας Έλληνας στη χαμένη Αφρική”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Αντώνη Καλαϊτζάκη “Ένας Έλληνας στη χαμένη Αφρική” ( το ημερολόγιο ενός εξερευνητή)
Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο λογοτέχνης κ. Καλοκύρης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ