Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2005
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

«Εμφωλευμένα Παίγνια. Η Ορθολογική Επιλογή ση Συγκριτική Πολιτική»


Παρουσίαση βιβλίου τού Γιώργου Τσεμπελή, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο University of California, Los Angeles (UCLA).
Ομιλητές οι κ.:
Κώστας Λάβδας, Αντιπρύτανης Παν/μίου Κρήτης, Ανδρέας Παπανδρέου, αναπλ. καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Άρης Αλεξόπουλος, Λέκτορας Παν/μίου Κρήτης και ο συγγραφέας τού βιβλίου. Συντονίζει ο Νίκος Αλιβιζάτος, καθηγητής Παν/μίου Αθηνών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ – ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ