Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Έμείς και οι άλλοι. Αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα” και “Μακεδονία και Βαλκάνια. Ξενοφοβία και Ανάπτυξη”

Παρουσίαση των εκδόσεων τού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών με τίτλο: “Έμείς και οι άλλοι. Αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα” και “Μακεδονία και Βαλκάνια. Ξενοφοβία και Ανάπτυξη”.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ