Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 1997
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Ελληνοαυστραλία”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού καθηγητή κ. Παναγιώτη Νούτσου
“Ελληνοαυστραλία”. Θα μιλήσουν : ο Πρύτανης στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο κ. Αιμίλιος Μεταξόπουλος και οι συγγραφείς
Νίκος Κοτζιάς και Τίτος Πατρίκιος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ