Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2001
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Ελληνικό σχολείο και πολιτισμός στην προοπτική τού 21ου αιώνα”

Παρουσίαση τού τόμου αφιερωμένου στον Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο
με τις εισηγήσεις τού Συνεδρίου.Ομιλητές οι κ.: Ροδόλφος Μαρώνης, δημοσιογράφος, Βασίλης Κοντογιώργος, παιδαγωγός και Δημήτρης Ν. Λαμπρέλλης, καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ