Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ»

Συγγραφείς, εκδότες και δημοσιογράφοι συζητούν για τον θεσμό των λογοτεχνικών βραβείων, το σκεπτικό της κάθε βράβευσης, την εμβέλεια και τη χρησιμότητά τους στην εποχή της κρίσης.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ (ΔΕ)ΚΑΤΑ