Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2003
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Ελληνικά Καβαφογενή Ποιήματα (1909-2001)»

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Δημήτρη Δασκαλόπουλου.
Ομιλητές οι κ.: Κωνσταντίνος Δρόσος, καθηγητής Παν/μίου Πατρών, διευθυντής των Ε.Π.Π., Χ.Λ. Καράογλου, καθηγητής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, Νταϊάνα Χάας,
καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ