Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 14 Μαΐου 2010
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Ελλάδα και Οικονομική Κρίση»

Παρουσίαση συλλογικού βιβλίου τής σειράς Hellenic Lexus.
Ομιλητές: Σταμάτης Στίνης, εκδότης, Λεωνίδας Αποσκίτης, διευθυντής
πολιτικών θεμάτων τού περιοδικού Hellenic Nexus, Δημήτρης
Κωνσταντακόπουλος, συντάκτης πολιτικών και διπλωματικών θεμάτων-συγγραφέας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΠΤΡΟΝ