Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2005
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Έκθεση Πολιτικού Βιβλίου με θέμα: «Διαφάνεια: Προϋπόθεση για τη λειτουργία τής Δημοκρατίας» Μέρος Β’ Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Η Διαφάνεια ως παράγων ανάπτυξης»


Ομιλητές οι κ.:
Ελένη Λουρή – Δενδρινού, καθηγήτρια τού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμβουλος τού Πρωθυπουργού επί οικονομικών θεμάτων, Γιάννης Δραγασάκης, βουλευτής τού Συνασπισμού, Νίκος Αναλυτής, Πρόεδρος τής Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής, Νίκος Χαριτάκης, επίκουρος καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, οικονομολόγος, τ. Ειδικός γραμματέας τού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, μέλος τού Δ.Σ. τού ΙΣΤΑΜΕ. Συντονίζει ο Αλέξης Λάσκαρης, μέλος τής Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάς. Ακολουθεί συνάντηση και συζήτηση με φοιτητές Πανεπιστημίων υπό τον συντονισμό τού Άγγελου Συρίγου, λέκτορα τού Παντείου Πανεπιστημίου, Αντιπροέδρου τού Δ.Σ. τής Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάς.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ -ΕΛΛΑΣ