Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 1999
Κεντρικός διάδρομος

Έκθεση φωτογραφικού βιβλίου που πραγματοποιείται στα πλαίσια τού Μήνα Φωτογραφίας

Η έκθεση βιβλίου παρουσιάζεται στις προθήκες τού Κεντρικού Διαδρόμου και θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο, 23 Οκτωβρίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ