Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2001
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

“Έκθεση Εκπαιδευτικού – Εποπτικού υλικού των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων”

Εγκαίνια τής Έκθεσης με θέμα: “Έκθεση Εκπαιδευτικού – Εποπτικού υλικού των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων”.
Διάρκεια έκθεσης: 19 – 27 Φεβρουαρίου.
Ώρες λειτουργίας: 10.00 -14.30 & 18.30 – 21.30.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ