Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2002
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Εξόριστοι στο Αιγαίο”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Υπουργού Αιγαίου, κ. Νίκου Σηφουνάκη.
Ομιλητές οι κ.: Νίκος Σηφουνάκης, Υπουργός Αιγαίου, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος Συνασπισμού, Άλκης Ρήγος, Καθηγητής Ιστορίας, Σοφιανός Χρυσοστομίδης, Δημοσιογράφος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΙΣΤΩΡ