Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 16 Απριλίου 2002
Ώρα 18.30
Αίθουσα Λόγου

“Εξατομίκευση και Παγκοσμιοποίηση”

Παρουσίαση τού δίτομου βιβλίου τού κ. Γιάννη Παπαμιχαήλ.
Ομιλητές οι κ.: Μιχάλης Μερακλής, ομότιμος καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Στάμος Παπαστάμου, καθηγητής Παντείου Παν/μίου, Γιάννης Τριάντης, δημοσιογράφος, Θύμιος Παπανικολάου, δημοσιογράφος.

UNIVERSITY STUDIO PRESS