Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012
Ώρα 13.00
Αίθουσα Λόγου

«Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική»

Παρουσίαση έκδοσης για τον Καθηγητή Ι.Ε. Πυργιωτάκη
Ομιλητές:  Μιχάλης Κασσωτάκης, Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αθανάσιος Κυριαζής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, πρώην Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας,
Γιάννης Μεταξάς, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Στρασβούργου,
Γιάννης Πανούσης, Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης,
Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης & Πρόεδρος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Συντονίζει ο Νίκος Παπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Διευθυντής Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης Πανεπιστημίου Κρήτης
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου –

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ