Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Εκπαίδευση και συνδικαλιστική πορεία των δασκάλων από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους μέχρι το 1922»

Παρουσίαση βιβλίου του Χρήστου Χρήστου.
Ομιλητές: Γεώργιος Δράκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου,
Σπύρος Παπασπύρου, Πρόεδρος ΑΔΕΔΥ, Γεώργιος Γούσης, Πρώην πρόεδρος ΔΟΕ, Αντώνιος Παυλίδης, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
Συντονίζει ο Διονύσιος Λουκέρης, Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου