Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2005
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Εκπαίδευση ενηλίκων: ανιχνεύοντας το πεδίο»

Παρουσίαση βιβλίου τού Αλέξη Κόκκου.
Ομιλητές οι κ.: Γιώργος Παπανδρέου, Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Βεργίδης, καθηγητής Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Παν/μιο Πατρών, Άννα Φραγκουδάκη, καθηγήτρια Κοινωνιολογίας τής Εκπαίδευσης στο Παν/μιο Αθηνών, Άννα Τσιμπουκλή,διευθύντρια Εκπαίδευσης τού Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ