Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Εκδοτικός Οίκος – Βιβλιοπωλείο Γ. Βασιλείου – 100 χρόνια από την ίδρυσή του»

Παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Χατζιώτη με αφορμή  τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του ιστορικού
εκδοτικού οίκου Βασιλειου το 1913.
Ομιλητές:
Κώστας Χατζιώτης, συγγραφέας,
Νίκος Νηφόρος, ιατρός

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΕ