Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017
Ώρα 10:30 – 15:30
Αίθουσα Λόγου

«Εκδοτικά στον Παπαδιαμάντη – Παρελθόν, παρόν και μέλλον»

Ημερίδα
Εισηγητές:
Λάμπρος Βαρελάς, Φώτης Δημητρακόπουλος, Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος, Γιώργος Καχαγιόγλου, Κατερίνα Τικτοπούλου,
Λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου, Γεώργιος Α. Χριστοδούλου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ