Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Εκδήλωση τιμής»

Για τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κυανέων κ.κ.
Χρυσόστομο Μαυρογιαννόπουλο.
Χαιρετίζουν:
Δημήτριος Κορρές, Πρόεδρος της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών,
Μιχάλης Δέτσης, Πρόεδρος του Συλλόγου Δαμαρίωνα Νάξου,
Εμμανουήλ Καλατζής, εκπ΄ροσωπος της Ο.Ν.Α.Σ.
Ομιλητές:
Ιωάννης Στυλ. Βρυώνης, Δικηγόρος ε.τ. & συγγραφέας, εκδότης του περιοδικού «Ναξιακά Γράμματα»,
Νικόλαος Αλιπράντης, Φιλόλογος, εκδότης του περιοδικού «Παριανά», συγγραφέας, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών.

Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών – Σύλλογος Δαμαρίωνα Νάξου