Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2004
Ώρα 18.00-21.30
Αίθουσα Λόγου

Εκδήλωση στο πλαίσιο τής έκθεσης ιατρικού βιβλίου. Α’ Μέρος, ώρα 18.00, θέμα: «Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία»


Ομιλητές οι κ.:
Ανδρέας Κατσάμπας, καθηγητής,
Ιωάννης Τούντας, αναπλ. καθηγητής, Νικόλαος Βαϊδάκης,
αναπλ. καθηγητής.
Συντονίζει ο καθηγητής Γεώργιος Κρεατσάς,
Πρόεδρος τής Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Β’ Μέρος, ώρα 20.00, θέμα:
«Καρδιά και αγγεία: Τρόπος ζωής – Πρόληψη και θεραπεία»
Ομιλητές οι καθηγητές:
Δημήτριος Κρεμαστινός,
Δημήτριος Κελέκης, Διονύσιος Κόκκινος, Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος.
Συντονίζει ο καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης, αναπλ.
Πρόεδρος τής Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ